نوشته‌ها

گذاشتن پسورد روی گراب لینوکس Linux GRUB

فواید امنیتی :  جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به تنظیمات . boot loaderبا ایجاد پسوردGRUB دیگرهیچ کس بجز شما نمی تواند تنظیماتGRUB یا آرگومان های kernel را تغییر دهد . مراحل :  برای ایجاد پسورد ابتدا ترمینال را با یوزر روت باز کرده و دستور زیر را اجرا کنید : [root@amnnet.ir ~]#  grub-md5-crypt لینوکس […]